Uppsala University Housing Office

Behöver du tillfälligt boende i Uppsala för vårterminen 2020? Do you need temporary accommodation in Uppsala for the spring term 2020?