Uppsala University Housing Office

Behöver du tillfälligt boende i Uppsala eller i Visby för vårterminen 2022? Do you need temporary accommodation in Uppsala or in Visby for the spring term 2022?