Uppsala University Housing Office

Behöver du tillfälligt boende i Uppsala eller i Visby ? Do you need temporary accommodation in Uppsala or in Visby ?