Uppsala University Housing Office

Behöver du tillfälligt boende i Uppsala eller Gotland för höstterminen 2020? Do you need temporary accommodation in Uppsala or Gotland for the autumn term 2020?