Behöver du tillfälligt boende i Uppsala för vårterminen 2020?

Uppsala University Housing Office jobbar på uppdrag av Uppsala Universitet för att tillhandahålla bostäder åt internationella studenter och gästforskare. Under vårterminen 2020 kommer vi att ha möjlighet att erbjuda ett antal hyreskontrakt även till andra studentgrupper, fram till 31:a juli 2020 som längst. Ta chansen att skicka en ansökan om tillfälligt studentboende! Du kan läsa mer om våra studentrum i menyn till vänster.

Viktig information:

För att ansöka klickar du på länken nedanför och fyller i efterfrågade uppgifter. Om du inte har ett svenskt personnummer måste du skicka oss ditt passnummer per e-mail till info@housingoffice.se för att din ansökan ska godkännas.

Vi har inget kösystem så det är först till kvar som gäller. Vi prioriterar ansökningar för hela terminen.

Du kommer att behöva ordna med en egen hemförsäkring.

Ansökningsformulär

Vi tar endast emot ansökningar för vårterminen 2020 just nu! Om du behöver boende för höstterminen, vänligen läs här.


Do you need temporary accommodation in Uppsala for the spring term 2020?

Uppsala University Housing Office provides housing for international students and guest researchers on behalf of Uppsala University. During the spring term of 2020 we will be able to offer a number of temporary housing contracts to other student groups, until July 31st 2020 at the longest. Take the opportunity to submit an application for temporary student housing! You can read more about our student rooms in the menu on the left.

Important information:

To apply you click on the link below and fill in the requested information. If you have a Swedish personal identification number from the tax office, you must fill it in the application. If you don’t have this identification number you must send us your passport number by e-mail to info@housing office.se in order for the application to be approved.

We do not have a queueing system so we apply first come, first served. We will prioritize applications for the entire sermester.

You will need to arrange for home insurance on your own.

Application form

We are only accepting applications for the spring semester of 2020 at this time! If you are looking for accommodation for the autumn semester, please read here.

 
 

Share This