Behöver du tillfälligt boende för höstterminen 2020?

Uppsala University Housing Office jobbar på uppdrag av Uppsala Universitet för att tillhandahålla bostäder åt internationella studenter och gästforskare. Under höstterminen 2020 kommer vi att ha möjlighet att erbjuda ett antal hyreskontrakt även till andra studentgrupper, fram till 13 januari 2021 med stora chanser att även förlänga ännu en termin. Ta chansen att skicka en ansökan om tillfälligt studentboende! Du kan läsa mer om våra studentrum i menyn till vänster.

Viktig information:

För att ansöka klickar du på länken nedanför och fyller i efterfrågade uppgifter. Om du inte har ett svenskt personnummer måste du skicka oss ditt passnummer per e-mail till info@housingoffice.se för att din ansökan ska godkännas.

Vi har inget kösystem så det är först till kvar som gäller. Vi prioriterar ansökningar för hela terminen.

Du kommer att behöva ordna med en egen hemförsäkring.

Ansökningsformulär Uppsala

Ansökningsformulär Gotland

Vi tar endast emot ansökningar för höstterminen 2020 just nu! Om du behöver boende för vårterminen, vänligen läs här.


Do you need temporary accommodation for the autumn term 2020?

Uppsala University Housing Office provides housing for international students and guest researchers on behalf of Uppsala University. During the autumn term of 2020 we will be able to offer a number of temporary housing contracts to other student groups, until January 13th 2021 and with good chances to extend for another semester. Take the opportunity to submit an application for temporary student housing! You can read more about our student rooms in the menu on the left.

Important information:

To apply you click on the link below and fill in the requested information. If you have a Swedish personal identification number from the tax office, you must fill it in the application. If you don’t have this identification number you must send us your passport number by e-mail to info@housing office.se in order for the application to be approved.

We do not have a queueing system so we apply first come, first served. We will prioritize applications for the entire sermester.

You will need to arrange for home insurance on your own.

Application form Uppsala

Application form Gotland

We are only accepting applications for the autumn semester of 2020 at this time! If you are looking for accommodation for the spring semester 2021, please read here.

 
 

Share This