Behöver du tillfälligt boende i Uppsala för vårterminen 2018?

Uppsala University Housing Office jobbar på uppdrag av Uppsala Universitet för att tillhandahålla bostäder åt internationella studenter och gästforskare. Under vårterminen 2018 kommer vi att ha möjlighet att erbjuda ett antal hyreskontrakt även till andra studentgrupper, från terminsstart till 31:a juli 2018 som längst. Ta chansen att skicka en ansökan om tillfälligt studentboende! Du kan läsa mer om våra studentrum i menyn till vänster.

Viktig information:

För att ansöka klickar du på länken nedanför och fyller i efterfrågade uppgifter. För att ansökan ska godkännas måste du även fylla i ditt personnummer under “other information”, sist i ansökningsformuläret.

Vi har inget kösystem så det är först till kvar som gäller. Vi kommer att prioritera ansökningar för hela terminen.

Du kommer att behöva ordna med en egen hemförsäkring.

Ansökningsformulär

 

Do you need temporary accommodation in Uppsala for the spring term 2018?

Uppsala University Housing Office provides housing for international students and guest researchers on behalf of Uppsala University. During the spring term of 2018 we will be able to offer a number of temporary housing contracts to other student groups, from the start of the semester until 31 July 2018 at the longest. Take the opportunity to submit an application for temporary student housing! You can read more about our student rooms in the menu on the left.

Important information:

To apply you click on the link below and fill in the requested information. In order for the application to be approved, you must also fill in your social security number or passport number under “Other information”, in the end of the application form.

We do not have a queueing system so we apply first come, first served. We will prioritize applications for the entire sermester.

You will need to arrange for home insurance on your own.

Application form

 
 

Share This